Räkna på bränslebesparing

Räkna snabbt ut hur Texaco Delo hjälper minska förbrukningen av bränsle och spara pengar.

Börja här

Ange information om fordonsparken

SEK

Så här mycket kan ni spara

Årlig potentiell besparing med Delo lågviskösa motoroljor

Minskade bränslekostnader
SEK
Minskade utsläpp av CO2
kg
Uppskattat antal liter/100 km
Ökad körsträcka (%)*
%
* Baserat på data från Defra/DECC:s GHG-omräkningsfaktorer för företagsrapportering, publicerade i juni 2013.