Ange information om fordonsparken

SEK

Så här mycket kan ni spara

Årlig potentiell besparing med Delo lågviskösa motoroljor

Minskade bränslekostnader
SEK
Minskade utsläpp av CO2
kg
Uppskattat antal liter/100 km
Ökad körsträcka (%)*
%
* Baserat på data från Defra/DECC:s GHG-omräkningsfaktorer för företagsrapportering, publicerade i juni 2013.