Zacznij od tego

Wprowadź dane floty

PLN

Możliwe oszczędności

Szacowane potencjalne roczne oszczędności dzięki olejom silnikowym Delo o niskiej lepkości

Oszczędność przy zakupie paliwa
PL
Zmniejszenie CO2
kg
Szacowane zużycie l/100 km
Wzrost l / 100 km (%)*
%
* W oparciu o dane Defra/współczynniki konwersji gazów cieplarnianych DECC dla firm dokonujących zgłoszeń, opublikowane w czerwcu 2013 roku.