Започнете тук

Въведете информация за автомобилния парк

Ето какво можете да спестите

Прогнозни потенциални спестявания с нисковискозитетните моторни масла Delo

Икономии на гориво
Намаляване на CO2
kg
Прогнозно увеличение l/100km
Увеличение километри/ литър (%)*
%
* На базата на данни от коефициентите на преобразуване на парниковите газове на Defra/DECC за отчетност на фирмите, публикувани юни 2013