Търсачка на продукти за минно оборудване

Моторни масла, масла за зъбни предавки, течности за предавателния механизъм и охлаждащи течности с удължен срок за смяна Texaco Delo за минно оборудване отговарят на изискванията на тежкото минно производство в отдалечени райони, при което надеждността на оборудването е от ключово значение. Използвайте нашата търсачка, за да откриете продуктите за вашето оборудване.

Texaco Delo Construction Vehical Reference Diagram
Texaco Delo Mining Equipment Reference Diagram