• HDAX 5100® Ashless Gas Engine Oil

  HDAX 5100 Ashless Gas Engine Oil SAE 40 är en högpresterande askfri motorolja för naturgasmotorer. Den har utvecklats för renhet i vevhus samt rena insugs- och avgasportar i tvåtaktsmotorer.

 • HDAX® 5200 Low Ash Gas Engine Oils

  HDAX 5200 Low Ash Gas Engine Oil har en högpresterande, lågaskande formulering med förstklassiga basoljor, fri från bright stock. HDAX 5200 gasmotorolja ger ett pålitligt skydd mot oxidering och nitrering vilket ger minimalt med olösliga föroreningar och ger lång livslängd för olja och filter.

 • HDAX® 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 40

  HDAX 6500 LFG är en extremt högpresterande, SAE 40 gasmotorolja med lågaskande detergent/dispergent, speciellt utvecklad för rötgas, deponigas och sura gaser.

 • HDAX® 7200 Low Ash Gas Engine Oil

  HDAX 7200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40 är en extremt högpresterande, lågaskande gasmotorolja av detergent-/dispergent-typ. HDAX 7200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40 är en premiumbasoljeformulering med låga halter av svavel, kväve och aromatiska kolväten. Den innehåller ett egenutvecklat additivpaket med askfria dispergenter, oxidationsinhibitorer, metalliska detergenter och en metallisk slitageskyddande tillsats.

 • HDAX® 9200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40

  HDAX 9200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40 är en lågaskande gasmotorolja av detergent-/dispergent-typ med premiumprestanda. Den är utvecklad för användning i naturgasapplikationer och ger pålitligt komponentskydd också under hög belastning.