• Antifreeze/Coolant Concentrate

    Antifreeze/Coolant Concentrate е концентрат охлаждаща течност несъдържащ нитрити, амини и фосфати, който осигурява рентабилна защита от замръзване, кипене и корозия.