Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet

Jokaiselle Chevronin Euroopan sähköisessä tuoteoppaassa luetellulle tuotteelle on saatavilla käyttöturvallisuustiedote (MSDS). Käyttöturvallisuustiedote kuvailee terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia vaaroja ja turvallisuusohjeita koskien tuotteen kuljetusta, käyttöä ja hävittämistä.

Käyttöturvallisuustiedote sisältää myös ensiapuohjeita sekä turvallisuusohjeita koskien päästöjä ja tulipaloja. Tuotteiden käyttäjien tulisi tarkistaa asianomainen käyttöturvallisuustiedote, noudattaa annettuja ohjeita ja täyttää kaikki lakien ja säädösten vaatimukset koskien tuotteen käyttöä ja hävittämistä.

Elintarviketeollisuuden käyttökohteet

Mitään Chevron-tuotetta ei saa käyttää eikä niitä suositella myytäväksi osana mitään elintarviketta, ruokaa tai juomaa, paitsi jos Chevron arvioi tällaisen käytön turvalliseksi ja kun sovellettava kansallinen normi on olemassa, ja Chevron-tuote sekä sen käyttötarkoitus täyttävät kaikki kyseisen normin vaatimukset.

Juomavesijärjestelmät

Ruosteenestoaineita, kuten Rust Proof Compound, ja hammaspyörien liimayhdisteitä ei saa käyttää porattaessa juomavesikaivoa eikä käytettäessä juomavesijärjestelmiä eikä myöskään juomavesisäiliöiden sisällä.

Hengitysilmajärjestelmien kompressorit

Mitään Chevron-tuotteita ei suositella öljyvoideltuihin mäntäkompressoreihin, jotka syöttävät hengitysilmaa suoraan ihmisille.

Chevron-voiteluaineita voidaan suositella normaalisti kompressoreihin, joiden sylintereissä ei ole öljyä
tai joista öljy ei pääse siirtymään ilmaan.

Chevron ei myöskään suosittele minkään tuotteensa käyttöä ilmastointilaitteiden suodatinöljynä.

PCB-yhdisteet

Chevron-tuotteet on valmistettu puhtaasta raakaöljystä eivätkä ne näin ollen sisällä PCB-yhdisteitä.

Aromaattipitoiset öljyt

Aromaattipitoiset öljyt on tarkoitettu käytettäväksi kumin sidosöljyinä. Mikä tahansa näiden tuotteiden muu käyttötapa edellyttää perusteellista terveysriskiarviointia ennen myyntiä.