Vastuuvapauslauseke

Tässä julkaisussa olevat tiedot ja mielipiteet on annettu hyvässä uskossa ja julkaisuhetkellä käytettävissä olevilla tiedoilla, mutta Chevron Products UK Limited tai sen emoyhtiö Chevron Corporation tai mitkään sen sisar- tai tytäryhtiöt eivät ole juridisessa vastuussa mahdollisissa vahinkotilanteissa. Termin ”Chevron” käyttö viitattaessa sisar- tai tytäryhtiöihin tapahtuu vain luettavuussyistä eikä se ole tarkoitettu tarkaksi kuvaukseksi yritysten välisistä suhteista.