Çevre, sağlık ve güvenlik

MSDS’ler

Chevron Avrupa Ürün e-Kılavuzu’nda listelenen her ürün için bir Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) mevcuttur.MSDS ürünün taşınması, kullanımı ve imha edilmesi ile ilgili sağlık, güvenlik ve çevre bakımındaki tehlikeleri açıklamaktadır.

MSDS ayrıca ilk yardım ve dökülme ve yangınla mücadele için tedbirleri de içerir. Ürün kullanıcıları ilgili MSDS’ye bakmalı, belirtilen tedbirleri almalı ve ürünün kullanımı ve imhası ile ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uymalıdır.

Gıda endüstrisi uygulamaları

Chevron’un kullanımının güvenli olduğunu belirttiği ve ilgili devlet standardının bulunduğu ve Chevron ürününün ve önerilen kullanımının bu standardın tüm gerekliliklerini karşıladığı durumlar dışında, hiç bir Chevron ürünü yiyeceğin, gıdanın veya içeceğin amaçlanan bir parçası olarak kullanılmamalı veya ilave edilmek üzere satış için önerilmemelidir.

İçilebilir su sistemleri

İçme suyu için delme yapılırken, içilebilir su sistemlerini çalıştırırken veya içilebilir su tanklarının içinde Pas Önleme Maddesi gibi pas önleyiciler ve yapışkan dişli maddeleri kullanılmamalıdır.

Solunum havası sistemleri için kompresörler

Hiçbir Chevron ürünü, doğrudan insanlara solunum havası besleyen yağlamalı pistonlu-kompresörler için önerilmemektedir.

Silindirde yağ bulunmayan veya havada yağ aktarımının olmadığı kompresörlerde, Chevron yağları kompresörler için normal şekilde önerilebilir. Ayrıca Chevron, hiçbir ürününün klima ünitelerinde filtre yağı olarak kullanılmasını önermemektedir.

Poliklorlu bifenil (PCB)

Chevron ürünleri ham maddeden üretilmişlerdir ve bu yüzden PCB içermezler.

Aromatik ekstre yağları

Aromatik ekstre yağları, lastik şekillendirme yağları olarak kullanım için amaçlanmıştır. Bu ürünleri başka her türlü uygulaması, satıştan önce kapsamlı bir sağlık riski değerlendirmesi yapılmasını gerektirmektedir.