Mediul ambiant, sănătatea și siguranța

Fișele MSDS

Este disponibilă câte o Fișă cu date de securitate referitoare la siguranța materialelor  (MSDS) pentru fiecare produs inclus în Ghidul electronic al produselor Chevron pentru Europa. Fișa MSDS descrie pericolele la adresa sănătății, siguranței și mediului ambiant și măsurile de precauție aplicabile pentru transportul, utilizarea și eliminarea ca deșeu a produsului respectiv.

Fișa MSDS include de asemenea măsuri de prim-ajutor și măsuri de precauție în cazul scurgerilor de produs și incendiilor. Utilizatorii produselor trebuie să consulte fișa MSDS corespunzătoare, să aplice măsurile de precauție specificate și să respecte toate legile și reglementările referitoare la utilizarea și eliminarea ca deșeu a produsului respectiv.

Aplicații pentru industria alimentară

Niciun produs Chevron nu va fi utilizat sau recomandat în vederea comercializării pentru a fi adăugat ca parte intenționată a unui aliment, unei hrane pentru animale sau unei băuturi cu excepția cazurilor în care Chevron consideră a fi sigură o astfel de utilizare și există un standard guvernamental aplicabil, iar produsul Chevron și utilizarea pentru care este propus acesta îndeplinește toate cerințele standardului respectiv.

Sisteme de alimentare cu apă potabilă

Nu se vor utiliza produse de prevenire a ruginii, cum ar fi Rust Proof Compound, și compuși care aderă la angrenaje la executarea de foraje pentru exploatarea rezervelor de apă potabilă, la exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sau în rezervoarele de apă potabilă.

Compresoare pentru sistemele de respirație artificială

Nu se recomandă utilizarea de produse Chevron pentru compresoarele cu piston lubrifiate cu ulei ce asigură livrarea directă de aer către oameni prin sisteme de respirație artificială.

În compresoarele în care nu există ulei în cilindru, respectiv în care nu se poate produce un transfer de ulei în aerul livrat, se pot recomanda lubrifianții Chevron pentru compresor în vederea utilizării normale.

De asemenea, Chevron nu recomandă utilizarea unor produse ale sale, cum ar fi uleiurile pentru filtre, pentru sistemele de aer condiționat.

Bifenilii policlorurați (PCB)

Produsele Chevron sunt realizate din petrol brut, și prin urmare nu conțin PCB.

Uleiurile din extracte aromatice

Uleiurile din extracte aromatice sunt destinate utilizării ca uleiuri de extindere a cauciucului. Orice alte aplicații ale acestor produse implică o evaluare extinsă a riscurilor la adresa sănătății înainte de comercializare.