Odmítnutí odpovědnosti

Zde uvedené rady a názory jsou poskytnuty v dobré víře na základě těch nejlepších informací dostupných v době zveřejnění. Nicméně Chevron Products UK Limited, její mateřská společnost Chevron Corporation ani žádné z jejich dceřiných či přidružených společností nepřijímá za tyto informace právní odpovědnost. Použití názvu “Chevron” při odkazování na dceřiné nebo přidružené společnosti slouží jen ke zjednodušení, není však zamýšleno jako přesný popis korporátních vztahů.