Ansvarsfriskrivning

De råd och åsikter som anges här, ges i god tro baserat på bästa tillgängliga information vid pressläggningen. Chevron Products UK Limited eller dess moderbolag, Chevron Corporation eller något av deras dotterbolag, påtar sig däremot inget ansvar för denna information. Namnet ”Chevron” används ibland av bekvämlighetsskäl även om dotterbolag utan någon som helst avsikt att återspegla företagens inbördes relation.