Juridische informatie

Het advies en de uitspraken in dit document zijn te goeder trouw gegeven en zijn gebaseerd op de best mogelijke informatie die beschikbaar was op het moment van publicatie. Daarom kunnen Chevron Products UK Limited, haar moederbedrijf Chevron Company, alsmede haar dochterondernemingen en andere ondernemingen waarin Chevron Company een belang heeft, in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze informatie. De naam “Chevron” wordt hier en daar gemakshalve gebruikt om te verwijzen naar dochterondernemingen en andere ondernemingen waarin Chevron Company een belang heeft, maar dient in dit geval niet te worden beschouwd als een nauwkeurige omschrijving van de relaties tussen bedrijfsonderdelen.