Milieu, gezondheid & veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen

Voor ieder product in deze Chevron Product e-Guide voor Europa is een veiligheidsinformatieblad (SDS) beschikbaar. Een SDS beschrijft de risico’s voor de gezondheid, veiligheid en het milieu en bevat de voorzorgsmaatregelen voor het transport, het gebruik en de afvoer van producten.

Het SDS beschrijft ook EHBO-maatregelen en maatregelen die moeten worden genomen om geknoeide producten op te ruimen en brand te bestrijden. Gebruikers van producten moeten het SDS van het betreffende product lezen en de beschreven maatregelen treffen. Bovendien moeten zij zich houden aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik en de afvoer van het product in kwestie.

Toepassingen in de voedselindustrie

De producten van Chevron mogen niet worden gebruikt of worden geadviseerd voor toevoeging aan etenswaren, voeding of dranken, tenzij Chevron dergelijke toepassingen veilig acht en er een wettelijke norm bestaat waaraan het betreffende Chevron product voldoet.

Drinkwatersystemen

Roestwerende middelen, zoals Rust Proof Compound, en hechtmiddelen voor tandwielen, mogen niet worden gebruikt bij boorwerkzaamheden voor drinkwater, voor het gebruik van drinkwatersystemen en in tanks met drinkwater.

Compressoren voor beademingstoestellen

Geen enkel product van Chevron mag worden geadviseerd voor toepassing in oliegesmeerde zuigercompressoren die worden gebruikt voor de beademing van personen.

In compressoren waarvan de cilinder geen olie bevat of waarvan de olie niet in de lucht terecht kan komen, kunnen smeermiddelen van Chevron worden aanbevolen voor de compressor, zoals gebruikelijk.

De producten van Chevron worden bovendien niet aanbevolen voor gebruik als filteroliën voor airconditioningsystemen.

Polychloorbifenyl (PCB)

De producten van Chevron worden gemaakt van ruwe aardolie en bevatten daarom geen PCB.

Aromatische oliën

Aromatische oliën zijn bestemd voor gebruik als toevoeging aan rubber. Voor andere toepassingen van deze producten moet vóór de verkoop eerst een uitgebreide analyse van de gezondheidsrisico’s worden uitgevoerd.