• Antifreeze/Coolant Concentrate

    Antifreeze/Coolant Concentrate is een kostenbesparende geconcentreerde koelvloeistof zonder nitriet, amine en fosfaat. Het product biedt bescherming tegen bevriezing, koken en corrosie.

  • Havoline® GHC

    Havoline GHC is een high performance koelvloeistofconcentraat op ethyleenglycolbasis, aanbevolen voor gebruik in breed scala van automobiel- en industriële motoren.