Изберете приложение

Електронен наръчник на продуктите Chevron

Настоящото ръководство за продуктите Chevron за Европа е разработенo с цел да осигури бърз и лесен достъп до нашата пълна продуктова гама от висококачествени масла и специални продукти, които се предлагат на Европейския пазар.

За по-голямо удобство и бързина на достъпа, продуктите могат да бъдат търсени по приложение, име на продукта или ключова дума, и код на продукта.

Подробна информация за даден продукт можете да получите, като кликнете върху записа на продукта, което автоматично препраща към неговата продуктова спесификация (ПС).

Повече информация за Chevron, търговската марка Texaco, гамата от продукти и услуги или нашите партньори дистрибутори, можете да намерите на www.chevronlubricants.com.